Zoete broodjes bakken

Woongebouw De Lunet, Bergen op Zoom

Leven in coronatijd. Dat brengt verhalen, gedachten, zorgen en wensen met zich mee. Ook bij de bewoners van woongebouw De Lunet in Bergen op Zoom. Het bijzondere is dat wat hen bezighoudt, vorm krijgt in een puzzel. Een veelkleurig kunstwerk voor de hal.

Dit project van het Buurtcultuurfonds heet ‘Zoete broodjes bakken’. Isabella Ramaekers van Het Cultuurvenster voert het uit in samenwerking met Wood Sensation. “Alles draait om het thema ‘hoop’ en om samen zijn. Tijdens een estafette van een aantal ochtenden komen bewoners samen in de galerij. Steeds met z’n tweeën aan één tafel, met voldoende tussenruimte. Soms kent men elkaar, soms niet.”

Mooie verhalen 

Aan tafel ontstaat een gesprek. Hoe komen we de coronatijd door? Wat missen we? Mede aan de hand van aanvullende vragen van Isabella ontstaan mooie dialogen. En een kunstwerk. Bewoners kunnen hun verhaal, gedachte, zorg of wens kwijt op blanco puzzelstukken. Hoe? Door er iets op te schrijven, het te beplakken of wat te schilderen of tekenen. Iedereen op zijn of haar eigen manier. Zo ontstaat een veelkleurige puzzel.

“Het is goed van de grond gekomen”, vindt Isabella na vijf bij eenkomsten en nog een paar te gaan. “Je merkt dat men graag eigen verhalen wil vertellen en horen. Je hoort uitspraken waar je echt van staat te kijken, zoals: als gewone dingen niet meer gewoon zijn, besef je hoe bij zonder gewone dingen zijn.” De puzzel, die straks ingelijst in de hal van De Lunet hangt, is het tastbare resultaat. Een herinnering aan een moeilijke tijd.