Wijkonderzoek

Tuinwijk, Bergen op Zoom

Vandaag waren we te gast op het Roncalli Scholengemeenschap in Bergen op Zoom. Een groep leerlingen gaat onder begeleiding van het Natuurpodium Brabantse Wal en collega’s van Stadlander in verschillende wijken een onderzoek doen naar de stand van zaken betreffende overlast van dieren & insecten en ook onderzoeken hoe het met het groen in de wijk staat. Ze gaan oplossingen bedenken voor de overlast en het eventuele tekort aan groen. Dit alles laten ze aan het einde van het project zien via zelfgemaakte filmpjes. #alleengajesnellersamenkomjeverder