TikTok in de wijk

In heel Bergen op Zoom, Bergen op Zoom

Hoe ziet jouw wijk er uit. Wat is er leuk aan, of juist heel erg stom.
Zou jij iets willen veranderen in je wijk?

Kinderen uit verschillende wijken werden aan het dansen gezet met deze vragen.
Kinderen beleven hun wijk heel erg anders dan een volwassen die er alleen maar door heen gaat om te werken bijvoorbeeld…
Door te dansen werden de kinderen gevraagd om een dans te maken over hun wijk. Zo zijn er verschillende dansen ontstaat met ieder hun eigen verhaal.

Naast het maken van hun dans verhaal kregen de kinderen ook uitleg over veilig gebruik van Tiktok.
De dans instructrice heeft de kinderen proberen uit te leggen dat je niet zomaar alles moet delen!