Stichting Affiche Kunsten

Stichting Affiche Kunsten, Bergen op Zoom

De lockdown door de ogen van 40 kunstenaars

Iedereen heeft de lockdown anders beleefd. In dit eerste magazine van Stichting Affiche Kunsten wordt aan 40 kunstenaars de vraag gesteld: Hoe heb jij de lockdown beleefd?
Het resultaat is een magazine met prachtige affiches die een creatief beeld geven van een bijzondere tijd.
Het magazine is een cultureel podium geworden voor een groep die het tijdens de lockdown over het algemeen vrij zwaar had, omdat de culturele sector bijzonder hard was geraakt door de Corona crisis.
De magazines werden in een oplage van 15.000 stuks verspreid in de regio Brabantse wal en Tholen. 

Over Stichting Affiche Kunsten

Stichting Affiche Kunsten heeft als belangrijkste doelstelling dat het presen­teren van gevoelens, emoties of ideëen middels het maken van affiches bij kan dragen aan de leefbaarheid binnen een groep, maar ook aan de 

kwaliteit van leven en zingeving van het individu. 

Stichting Affiche Kunsten wil affichekunst inzetten als participatietool in maatschappelijke vraagstukken middels een community van creatievelingen. De stichting wil gaan prikkelen tot nadenken en heeft in het maken van affiches de ideale en laagdrempelige manier gevonden om dit te doen.