Hotel la Pucelle

Stichting la Pucelle, De Maagd, Bergen op Zoom

Een maatschappelijk project wat mensen verbindt en verrast

Stadlander wil meer doen dan alleen huizen verhuren. De woningcorporatie wil ook helpen de wijk een stukje prettiger te maken voor haar huurders. Daarom had Stadlander een cadeautje in petto voor alle huurders en voor niet-huurders: een hele bijzondere theatershow.

In een wervelende show op 15 & 16 juni 2019 werd het verhaal van Hotel la Pucelle verteld in theater De Maagd in Bergen op Zoom. Met muziek, zang, dans, toneel en cabaret zijn de voorstellingen een mix tussen de zaterdagavondshow van Paul de Leeuw en Holland ‘s Got Talent. Échte verhalen van échte mensen vormen de rode draad. Samenwerking met fondsen en het bedrijfsleven maakten deze bijzondere voorstelllingen mogelijk. Door middel van auditierondes in de wijken is het hotel op zoek gegaan naar mensen met een bijzonder talent. En zo vulde Hotel la Pucelle langzaam maar zeker met bijzondere gasten.

Meer dan alleen een bijzondere theatervoorstelling

Hotel la Pucelle is meer dan alleen een voorstelling. Het is een verzameling van projecten in de wijken waar de woningcorporatie actief is die ervoor gaan zorgen dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Het is de opvatting dat je een mooiere samenleving sámen maakt. En dat doe je onder andere door mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben te helpen.

Ieder mens heeft een talent. Hotel la Pucelle erkent dat en stimuleert projecten met een sociaal cultureel karakter om mensen in de wijken te betrekken en te verbinden. Zo wil het hotel haar steentje bijdragen aan het stimuleren van werkgelegenheid. Hiervoor is het project WerkLokaal gestart. En zo zijn er diverse projecten onder de vlag van Hotel la Pucelle waarmee het hotel echt het verschil wil maken voor mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

De grote show was het hoogtepunt, maar de projecten die in de wijken voor meer sociale cohesie moeten gaan zorgen, zijn minstens zo belangrijk en die gaan we beslist verduurzamen.